Här finns exempel på graverade figurer. Du kan komma med egna förslag.